Daily Archives: 2011/01/23

Valet inställt! Ersatt av läsarenkät.

Jag trodde i det längsta att vi kunde ha nytta av en liten «opinionsundersökning» i copyrightfrågan. Jag hade fel. Høyesterettsadvokat Hallvard Austlids  korta, klara och mycket läsvärda utredning visar att lagen förvånansvärt väl bekräftar normer som länge varit relativt vanliga bland professionella berättare [Se också hans konklusioner här]. Både principen att spørge, spørre, fråga om man får återberätta något som berättaren själv skapat, och att de muntligt traderade berättelserna har ett «långtgående» skydd av allemansrätten.  Om inte berättaren gjort en mycket kreativ egen tolkning av folkligt traderade historier, har han/hon ingen upphovsrätt. Men om du inte är säker på att berättelsen är fri, är det ditt ansvar att ta reda på det. Det är bara ett av skälen till att man bör fråga innan man «lånar» någon annans historia. Även Jans uppmaning att kasta ljus på berättaren har vissa paralleller i både folklig tradition och lagstiftning, även om den inte kan ersätta eller avskaffa upphovsrätten.

Diskussionen kring detta är naturligtvis inte avslutad. Men när det gäller grundprinciperna står det åtminstone för mig alltmer klart var vi kommer att hamna. De frågor jag försökte ställa tenderade därför att bli av typen «En norsk utredning har funnit klara tecken på att jorden är rund. Instämmer du i detta påstående? Ja / Nej, jag tycker den ser liksom lite ujævn, humpete och knölig ut / Den är formad som en skildpadde, skilpadde, sköldpadda / Vet ej»

I spillrorna av detta misslyckande grodde ett frö till en liten läsarundersökning. Ens attityd till sådana här frågor påverkas rimligen av i vilka sammanhang man brukar berätta. Och om berättandet är ett yrke, ett hjälpmedel i sin profession och/eller en passion. Vilket alternativ beskriver bäst din situation?