Daily Archives: 2011/01/30

Improvisera mera!

Har du några bra sätt att sätta sprätt på på fantasin? Att kunna ge ditt berättande den där extra «nerven» av närvaro. Eller att kunna trolla fram en historia ur ingenting.

Jag, Peter Hagberg och Mats Rehnman började träna ihop genom att låta en improviserad historia gå runt. Det var någon gång under senare stenåldern. Och det var nog min allra viktigaste «berättarskola». Vi hade också ofta improviserade inslag i våra föreställningar, som regel mot slutet av programmet. Jag minns fortfarande tydligt den glada och «interaktiva», samtalande känslan som skapades när lyssnarna fick föreslå ord som sedan födde berättelser. Ofta kom de spontant att att anknyta till de historier man hört tidigare, så det blev som en festlig knorr på hela programmet.
Les videre