Daily Archives: 2011/02/05

Vad behövs?

DET HÄNDER SÅ MYCKET inom berättarrörelsen just nu att man frestas tro att detta är någon slags automatisk utveckling. Att varken individuella initiativ eller klok samverkan behövs. Det har varit väldigt uppmuntrande att inventera alla projekt på temat ungt berättande i Sverige och Norden. Men samtidigt är det slående hur mycket öppenhet, samverkan och långsiktighet som «fattas». Eller mer positivt formulerat, det ska väl inte vara så jävla svårt att jobba ihop lite smartare!
Les videre