Daily Archives: 2011/02/19

Små skarpa sagor

Hans Laurens på besttellers.dk berättar om bakgrunden till «haikuhistorierna», en idé som Heidi Dahlsveen arbetat vidare på i «bildhistorieutfordringen». Tidigare resultat av den finns här. Och här hittar du veckans aktuella Story Quest Challenge.

Om Hans arbetar mer med att «reducera», fungerar bildhaikubyggandet för mig mer som en intuitiv skapelse av «korta farliga fantasier». Kan jag bara hålla mina litterära ambitioner i schack växer de sig sällan för stora. Det kan man läsa mer om här. / Ulf Ä

PS Den kortaste historien som Hans nämner, fann jag i R. B. Nair/Narrative Gravity: «En tiger. En jägare. En tiger.»