Daily Archives: 2011/10/02

Nästa steg för slammen?

Nästa steg ...Credit original photo gthills Wikimedia

NM i Finland är över. Vi har en värdefull och mångsidig belysning av berättarslammen här. Och ett resultat från en liten enkät. Två ville döda slammen och två ansåg att de var ointressanta. Vilket väl får tolkas som en dödlig kritik 😉 Två tyckte att man skulle fortsätta som hittills och nio (60%) tyckte att de skulle utvecklas. Men hur i så fall? Vem skulle göra det? Dags för mer konkreta förslag! Ordet är fritt …